EERLIJKE KOFFIE

Duurzame en kwalitatieve koffie begint bij de teler die inzet op het behoud van ecosystemen en biodiversiteit van de koffieplantages. Verantwoorde koffieproductie en de welbewuste inkoop schept tevens ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale gemeenschap. Voor TB Brown is bewustzijn het sleutelwoord. Bewustzijn voor de oorsprong van de koffie en vooral voor de uitdagingen op milieu- en sociaalgebied. TB Brown streeft naar duurzame ontwikkeling in de koffiesector zodat de generaties na ons minstens dezelfde kansen hebben. TB Brown is geen wereldverbeteraar. Maar door ons bewustzijn leveren we wel een effectieve bijdrage aan de leef- en werkomstandigheden van de koffieboeren. En dat is een goed begin.

Uw keuze

Binnen ons aanbod heeft duurzame koffie in de laatste jaren een prominente positie gekregen. TB Brown werkt samen met organisaties als Max Havelaar, UTZ Certified en Rainforest Alliance om de richtlijnen van eerlijke handel te bewaken. Deze initiatieven zetten zich allen in voor eerlijke handel, het verbeteren van de levensstandaard van de boeren en de bescherming van het milieu. Afhankelijk van uw keuze voor een bepaald initiatief wordt uw koffie ingekocht onder de voorwaarden van de door u gekozen organisatie.


Onze certificaten

UTZ-certified.png

UTZ Certified is een internationaal erkend certificatieprogramma en staat voor duurzame landbouw en betere kansen voor boeren. 

rainforest.png

The Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie dat ecosystemen beschermd en duurzame leefomgevingen waarborgt voor mensen en dieren. 

image001.jpg

De Max Havelaar Foundation is toegewijd aan het veranderen van de huidige positie binnen de wereldhandel ten behoeve van producenten in ontwikkelingslanden. 

EKO.png

SKAL controleert de certificatie van organische producten. 


MVO

TB Brown streeft naar een meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemingsklimaat. Zo werken we constant toe naar meer bewustwording rondom duurzaamheid, zowel binnen ons bedrijf maar zeker ook bij onze relaties. Dit vertaalt zich in doelstellingen op het gebied van de zogenaamde drie P’s: People, Planet & Profit. De internationale MVO-richtlijn vormt hierin onze wegwijzer om gestructureerd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.  

Kwaliteit

Kwaliteit gaat bij TB Brown niet alleen over de klasse koffiebonen, maar over de beheersing van het hele productieproces. Van teelt tot kop. Kwaliteitsverbetering is een continu proces waarin we op vele manieren investeren. Kwaliteit is veelzijdig en kent binnen ons bedrijf een economisch, sociaal en ecologisch component. Alleen door een optimaal samenspel tussen deze componenten kunnen we de kwaliteit koffie leveren die onze klanten van ons gewend zijn.

 

INTEGRALE AANPAK

Sociale duurzaamheid wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van onze werknemers. Wij investeren intensief in de capaciteiten van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de groei van TB Brown. Economische duurzaamheid is gebaseerd op de waarde die gecreëerd wordt voor alle betrokkenen in het proces. Wanneer de kleine koffieboeren een betere prijs ontvangen, verbetert de kwaliteit van onze koffie. Ecologische duurzaamheid betekent een zorgvuldige omgang met ons milieu. De keurmerken helpen boeren in het toepassen van milieuvriendelijke teelt- en verwerkingstechnieken en het beschermen van ecosystemen.

 

OOG OP DE TOEKOMST

Bij TB Brown vertaalt kwaliteit zich dus in een veelzijdige benadering van het begrip duurzaamheid. Enerzijds het streven naar constante verbetering en innovatie van onze capaciteiten en anderzijds de verantwoordelijkheid voor mens en milieu. We streven hierbij naar een evenwicht tussen de verworvenheden van het dynamische laboratorium van de moderne tijd en de mogelijkheid om de generaties na ons minstens dezelfde kansen te geven

 

ISO 2600

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. Meer informatie vindt u hier: http://mvonederland.nl/iso-26000/wat-is-iso-26000

Bekijk hier onze zelfverklaring