MVO

TB Brown streeft naar een hoger rendement Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo werken we constant toe naar meer bewustwording rondom duurzaamheid. Zowel binnen ons bedrijf maar zeker ook bij onze relaties. Dit vertaalt zich in doelstellingen op het gebied van de zogenaamde 3 P’s: People, Planet en Profit. De internationale MVO richtlijn vormt hierin onze wegwijzer om gestructureerd met MVO aan de slag te gaan.